Regulamin sklepu

Regulamin

 

Regulamin dla zamówień składanych na stronie https://dresmodo.pl/.

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych w  www.dresmodo.pl. Za pomocą www.dresmodo.pl oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na www.dresmodo.pl sprzedajemy artykuły w pełni zaprojektowane oraz uszyte w Polsce przez DRESMODO handmade store.

Produkty DRESMODO handmade store obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie www.dresmodo.pl.

 

 

1. Zawarcie umowy i dostawa produktów

 

1.1  Na stronie www.dresmodo.pl umowy zawieramy w języku polskim. W przypadku zamówień na produkty DRESMODO handmade store stroną umowy jest firma Magdalena Szczepanik DRESMODO handmade store 05-530 Góra Kalwaria, ul. Piękna 16.

 

1.2  Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

1.3  Wyrażacie Państwo zgodę na przelew wierzytelności sprzedawcy o zapłatę ceny na rzecz pomiotu trzeciego, w tym na rzecz DRESMODO handmade store.

 

1.4  Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ceny i koszty wysyłki

2.1  Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.

 

2.2  Koszty wysyłki opłaca klient.

 

3. Płatności

3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), przelew tradycyjny i Paypal. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

 

3.2 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

4.1 Kupony rabatowe to wirtualne bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.

 

4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty lub warianty produktu. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

 

4.3 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.

 

4.4 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

 

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów Dresmodo

W przypadku nabycia produktów DRESMODO handmade store mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia. Jeśli będą Państwo potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo pozyskać zgłaszając się do nas w wiadomości e-mail lub telefonicznie (dane kontaktowe poniżej). Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu oraz oryginalnym paragonem.

 

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.

W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Magdalena Szczepanik DRESMODO handmade store, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Piękna 16, telefon:+48 514 252 505,  e-mail: sklep@dresmodo.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego do przesyłki wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.

Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy przelew bankowy.

W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej .

Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Wszelkie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Produkt nie może mieć śladów użytkowania takich jak zabrudzenie, uszkodzenie mechaniczne, rozciągnięcie czy przesiąknięte zapachami. Produkt musi posiadać oryginalną metkę wraz z nieuszkodzonym zawieszeniem.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

 

- Adresat: DRESMODO handmade store, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Piękna 16

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Numer konta bankowego konsumenta

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) niepotrzebne skreślić

i przesłanie go do nas na poniższy adres:

 DRESMODO handmade store, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Piękna 16, telefon: +48 514 252 505, e-mail: sklep@dresmodo.pl

 

Sugerujemy jednak, korzystać z gotowych formularzy dołączonych do przesyłek oraz postępować zgodnie z instrukcjami w nich zawartymi.

 

UWAGA:Jeśli skorzystasz z opcji modyfikacji odzieży utracisz możliwość zwrotu towaru zgodnie z pkt 3 art. 38, który mówi o tym, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

6. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na Państwa konto bankowe.

 

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

 

7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.dresmodo.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

 

8. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać poprzez wiamość e-mail (sklep@dresmodo.pl) lub telefonicznie (+48 514 252 505). Zapytania związane z przebiegiem realizacji Państwa zamówienia należy składać za pośrednictwem e-mail (sklep@dresmodo.pl) lub telefonicznie (+48 514 252 505)

 

8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

 

8.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

9. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-mail sklep@dresmodo.pl lub telefonicznie +48 514 252 505

 

10. Inne informacje

10.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.dresmodo.pl Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).

 

10.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.

 

10.3 Z ofert dostępnych na www.dresmodo.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

 

10.4 Klient może zarejestrować się na naszej stronie w celu otrzymywania benefitów (zniżki, kupony rabatowe, rabaty indywidualne), bądź złożyć zamówienie bez rejestracji.

 

Dane identyfikujące DRESMODO handmade store:

DRESMODO handmade store

Góra Kalwaria 05-530,

ul. Piękna 16

właściciel: Magdalena Szczepanik

NIP: PL 123-152-48-38

REGON: 524-083-397

Stan na dzień 12.01.2023r.

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Home
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl